Omfattning
Dessa allmänna villkor omfattar all försäljning, om inget annat är särskilt avtalat mellan parterna.

Leveranstider
Normalt är leveranstiden 1-3 arbetsdagar, beroende på om allt finns på lager. Er order kommer att skickas till den adress som angivits i orderformuläret. Paketet levereras alltid till närmaste serviceställe.

Finns i Lager: Leveranstiden är 1-3 vardagar.
Samtliga ordrar som kommer in före 12:00 skickas från oss samma vardag.


Produktinformation och priser
Alla uppgifter och data som finns i Akvariumkungen AB produktinformation, prislistor och som delges av säljare kan ändras utan särskild förvarning. Priser står alltid inklusive moms.

Vi reserverar oss för skrivfel gällande tekniska fakta, informations texter, leverantörers prishöjningar samt ev. oriktigt angivna priser m.m. Samt för slutförsäljning.

Vi reserverar oss för prisfel och produktfakta uppgifter som kan uppstå på vår hemsida (www.akvariumkungen.se)  pga av att leverantörerna lämnat fel uppgifter. Vid de fall att priset anges felaktigt för en produkt är det på grund av den mänskliga faktorn. Den person som lagt upp produkten har med all säkerhet matat in fel pris på hemsidan och vi reserverar oss omtvistligt för denna möjlighet.

Om priset verkar vara uppenbart felaktigt, vänligen kontakta oss för kontroll.

Om produkt beställts som av misstag har angivits med ett felaktigt pris, kontaktar vi kund omgående med information om detta. I de fall detta sker har vi omtvistlig rätt att annullera ordern och återbetala kunds eventuella inbetalda köpeskilling.

Efter lagd order på Akvariumkungen.se skickar vi ut ett mejl med de uppgifter vi mottagit av dig. Samt vad som har beställts. Finns det som beställts på lager, skickas detta samma dag om order lagd innan klockan 12, annars nästkommande dag. Finns ej varor som beställts på lager, kontaktas köparen angående detta omgående. Alla lagda order behandlas manuellt, och det är först då eventuella felaktigheter uppmärksammas.

Frakt
Frakt tillkommer på alla beställningar. När en försändelse överstiger 30kg i totalvikt, delas denna upp på fler kollin enligt DHLs regler eller skickas denna via DHL-pall. Vi reserverar oss för förändringar i fraktpriset utanför våran kontroll (t.ex felaktigt kalkylerat fraktpris i webshoppen(www.akvariumkungen.se) eller ändringar i fraktpris från DHLs sida)

Paket som ej hämtas ut utan går i retur till oss debiteras kund 300:- inkl. moms i hanteringsavgift samt frakt tur och retur.

Leverans/Riskansvar
Transportskador ska rapporteras direkt till Akvariumkungen AB. Kunden äger inte rätt till ersättning vare sig för direkt eller indirekt skada, som han kan ha åsamkats till följd av försenad leverans.

Avsyningsplikt
Mottagen produkt beställd från Akvariumkungen AB skall snarast möjligt noggrant undersökas för att kontrollera att den mottagna produkten är den produkt som beställts och i rätt antal. Upptäcks härvid att fel produkt levererats, skall kunden kontakta info@akvariumkungen.se, senast 5 dagar från mottagandet av leverans, för besked huruvida mottagen produkt önskas behållas eller returneras. Vid retur måste produkten vara förpackad i obruten originalförpackning och leveransen märkt med korrekt returnummer.

Betalning/Dröjsmålsränta

Betala direkt med Klarna.
Betala direkt, säkert och tryggt med klarna direktbetalning.

Fakturabetalning med Klarna.
Betala efter att du fått hem dina varor. Med klarnas fakturabetalning 14dagar har man god tid på sig att se över sitt köp innan man behöver betala. Enkelt och smidigt.

Delbetala med Klarna.
Delbetala utan krångel med Klarna. Välj helt själv hur du vill lägga upp din betalning, mellan 3-36 månader.

För leveranser som går i retur p g a att mottagaren ej varit på plats/vägrat ta emot/fel adresserat uttages en avgift på 300:- inkl. moms.

Force Majeure
Är Akvariumkungen AB förhindrad att leverera eller utföra omleverans eller blir ett sådant leveransansvar orimligt stort som följd av arbetskonflikt, systemfel eller varje annan omständighet som parterna inte kan råda över såsom brand, krig, mobilisering eller militär inkallelse, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, brist på transportmedel, allmän varubrist, ransoneringar samt brister i form av förseningar av leveranser från leverantörer eller producenter i enlighet med liknande omständigheter som omfattas i denna punkt, är Akvariumkungen AB fri från allt ansvar än att vid reklamationstillfället kreditera varans köpesumma.

Tvister
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

Aktuella villkor
Akvariumkungen AB har rätt att när som helst, utan medgivande från kunden, ändra gällande villkor för att anpassas efter rådande situation.

Retur
Om Ni saknar eller fått fel levererad produkt enligt följesedel, kontakta oss omgående eller senast 7 dagar räknat från leveransdatum. Akvariumkungen.se förbehåller sig rätten att neka retur om returbegäran ej är befogad. Om returbegäran beviljas, utfärdas ett returnummer som mailas till kunden. Returnumret är giltigt i 14 dagar. Fraktkostnad för returen till Akvariumkungen AB eller extern servicepartner betalas av kunden. Returer som skickas till Akvariumkungen AB skall vara märkta med returnummer för varje enskild produkt. Om returnummer saknas återsänds produkten till kund utan åtgärd. Returnerade produkter får ej vara försedda med egna klisterlappar och/eller dylikt. Om så sker återsändes produkten/produkterna utan åtgärd.

Ångerrätt
Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, (info@akvariumkungen.se) dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits. Vid retur måste produkten vara förpackad i obruten originalförpackning och leveransen märkt med korrekt returnummer.
 

Akvariumkungen AB följer Konsumentverkets rekommendationer. Klicka Här